Hoppa till sidans innehåll

Säkerhetspolicy


TRS ska följa Svenska Ridsportförbundets säkerhetspolicy

Svenska Ridsportförbundets säkerhetspolicy

Fastställd 1993

”Det är Svenska Ridsportsförbundets ansvar som centralorganisation att säkerställa och utveckla säkerhets- och djurskyddsarbetet inom svensk ridsport. Ridsportförbundet har som målsättning att svensk ridsport skall karaktäriseras av gott djurskydd och hög säkerhetsnivå för de aktiva.”

 

Svenska Ridsportförbundet verkar ständigt för ett ökat säkerhetsmedvetande

bland förbundets klubbar/medlemmar.

Detta sker genom:

årliga träffar för distriktens säkerhetsinformatörer, vilka sedan förväntas informera och utbilda samtliga klubbar och ridinstruktörer inom respektive distrikt.

framtagande av informationsmaterial av olika slag bland annat videon ”I säkraste laget”. Denna dvd rekommenderas som ett grundmaterial i alla ridklubbars utbildning.

Detta sker genom:

uppföljning av allvarliga ridolyckor,

införandet av begreppet säkerhetsledare, en person med ansvar för säkerheten vid tävlingar.

 

Det är en stark rekommendation att distrikt och klubbar främst inriktar sig på de egna medlemmarna och deras verksamhet. Att hänvisa till att olyckor främst inträffar bland ryttare som inte är medlemmar i Svenska Ridsportförbundet är att inta en förvarsattityd som inte är verklighetsanknuten.

 

Klubbstyrelser och ridskolor måste inse att de har att själva fatta egna beslut om säkerhetsregler och sedan följa upp att de efterlevs.

Att hänvisa till att ”annars gäller inte försäkringen” är att fara med osanning, och visar dessutom på en bristande förmåga att sätta kraft bakom egna beslut.”

 

Säkerhetsarbetet ska genomsyras inom alla verksamhetsområden, och ska arbetas med metodiskt och gränsöverskridande.

 

TRS jobbar med nedan nämnda certifieringar för att hela tiden säkerställa att föreningen bedriver en säker verksamhet.

  • Kvalitetsmärkt ridskola
  • Säker Hästverksamhet
  • Trygg & säker förening
  • Hästhusesyn
Uppdaterad: 02 JUL 2017 08:20 Skribent: Annika Ård Ahl

Boka ridlekis 

Boka ridbana 

 

 

 

 

 

 

TUSS blogg

tusstrsungdomssektion.blogg.se 

Postadress:
Theleborgs RS - Ridsport
Stallvägen 10
35252 Växjö

Kontakt:
Tel: 0722225018
E-post: ekonomi@theleborgsrs...

Se all info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår sponsor - Hööks