Hoppa till sidans innehåll

Personuppgifter


På denna sida hittar du generell information om hur vi på Theleborgs Ryttarsällskap behandlar dina personuppgifter.Det är viktigt att du tar del av och förstår hur vi hanterar personuppgifter och känner dig trygg i hur dina personuppgifter behandlas. Kontakta oss gärna vid eventuella frågor. 

 

All behandling som utförs av TRS sker i enlighet med tillämplig personuppgifts-lagstiftning. Inom EU/EES gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi på TRS värnar om våra medlemmar och kunder vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet och vi eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Vi har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Det är viktigt för oss att du får reda på vilken information vi samlar in om dig samt hur vi gör det.

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något ändamål som går utöver dessa ändamål.

 

Laglighet och korrekthet

För att värna om individens rättigheter och friheter över sina personuppgifter behandlar TRS enbart personuppgifter med hänsyn tagen till en tydlig rättslig grund. I de flesta fall är den nödvändig för att fullgöra ett avtal, eller en rättslig förpliktelse, men i enstaka fall kan TRS inhämta samtycke för att behandla personuppgifter. I de fall en behandling är nödvändig för ändamål som rör TRS berättigade intresse har en intresseavvägning noggrant genomförts och dokumenterats.

TRS har stor respekt för dina personuppgifter och det är av yttersta vikt att de i all behandling är korrekta och uppdaterade.     

 

Vilken information samlar vi in?

 

Vi på TRS behandlar personuppgifter som du själv direkt eller indirekt har tillhandahållit oss, i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal med dig, vilket inkluderar att ge information och service inom ramen för dessa. Detta kan exempelvis vara när du:

  • Bokar tjänster eller köper produkter från oss
  • Kontaktar oss eller besöker vår hemsida
  • Blir medlem hos oss
  • Anmäler dig till aktivteter, kurser eller utbildningar hos oss
  • Anmäler dig som prenumerant av TRS nyhetsbrev
  • Registrerar dig eller lämnar personlig information om dig på våra sociala medier såsom, Facebook, Instagram eller liknande
  • Söker arbete eller praktik hos oss

Eller om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och TRS.

Avslutningsvis behandlas personuppgifter även för vissa statistikändamål. Sådana uppgifter behandlas dock endast i aggregerad form eller i form som inte kan identifiera dig som individ. TRS kan också komma att använda dina data för att utföra kundnöjdhetsundersökningar. 

TRS sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

 

Utlämnande av personuppgifter

 

TRS kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för vår räkning, till exempel för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Om personuppgifter förs över till ett annat land (såväl inom EU/EES som utanför) så kommer TRS tillse att sådan överföring sker i enlighet med gällande lag och på ett säkert sätt.

TRS kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

TRS kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

 

Dina rättigheter

 

Du har rätt att, i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att TRS ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats) samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall TRS via kontaktuppgifterna som anges nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

Kontaktinformation

 

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter på TRS, är du välkommen att kontakta oss via mail: This is a mailto link

 

Varför behöver vi fullständiga personnummer från medlemmar, ridelever och alla som deltar i våra aktiviteter?

För att föreningen ska kunna få vissa bidrag krävs att vi rapporterar in vilka aktiviteter vi har haft och vilka som har närvarat. För att inget fusk ska kunna förekomma måste deltagarnas identiteter kunna fastställas med hjälp av deras fullständiga personnummer.

Varför behöver vi personnummer även till betalningsansvarig?

För att kunna ställa ut en faktura måste vi registrera en myndig person som betalningsansvarig. För att kunna driva in en utställd fodran krävs att vi har ett personnummer som identifikation på den som är ansvarig för betalningen. 

Boka ridlekis 

Boka ridbana 

 

 

 

 

 

 

TUSS blogg

tusstrsungdomssektion.blogg.se 

Postadress:
Theleborgs RS - Ridsport
Stallvägen 10
35252 Växjö

Kontakt:
Tel: +46722225018
E-post: ekonomi@theleborgsrs...

Se all info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår sponsor - Hööks