Hoppa till sidans innehåll

Försäkringar


Här följer en presentation av de försäkringar TRS har tecknade för våra medlemmar och andra besökande.

 

Kollektiv Olycksfall Ridskola

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar, försäkringsnummer 4020224

Villkor för försäkringen: OK 611:4

Omfattning   Ersättning vid olycksfallsskada
Invaliditet Vid invaliditet under 50% grundas ersättningen på 200 000 kr
  Vid invaliditet om minst 50% grundas ersättningen på 400 000 kr
Dödsfall   15 000 kr
Läke- rese och tandskadekostnader   Utan beloppsbegränsning i 3 år
Kläder, glasögon   Högst 0,25 bb

Försäkringen gäller vid olycksfall som drabbar den försäkrade under deltagande i ridklubbens aktiviteter, samt vid deltagande, som olicensierad ryttare, i ridtävling i regi av annan ridklubb, som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet och under direkt färd till och från sådana verksamheter.

Vidare gäller försäkringen vid deltagande i aktivitet i regi av ridskola, som har avtal med den ridklubb som den försäkrade är medlem i samt under direkt färd till och från sådan aktivitet.

Premien har beräknats efter ett antal av 200 medlemmar från 16 år och däröver.

Vid anmälan om skada erfordras att ansvarig person för verksamheten på skadeanmälan bekräftar att den skadade omfattas av försäkringen.

Föräsäkringen omfattar olycksfalssskada som drabbar de försäkrade, besökare och publik, som inte är medlemmar i den ridklubb som tecknat försäkring.

Försäkringen gäller vid olycksfall, som drabbar de försäkrade under besök vid tävlingsevenemang eller annan verksamhet arrangerad av ridklubben.

För fullständig information om försäkringen se försäkringsvillkoren.

Företagsbetald försäkring

Om denna försäkring tecknats av en arbetsgivare till förmån för anställd är arbetsgivaren ensam att anse som försäkringstagare vad avser informationsskyldigheten i 10 kap försäkringsavtalslagen.

Försäkringen omfattar även besöksolycksfall för maximalt 3000 antal besökare per år.

Försäkringsbrev Länsförsäkringar Kollektiv Olycksfallsförsäkring Ridskola

 

 

Försäkring för Hästverksamhet

Försäkringsbolag: Länsförsäkringar

 

 

 

Hästförsäkring

Försäkringsbolag: Agria

AGRIA Incident

Alla ridskolans hästar är försäkrade i Agria.

"När du tecknar en av Agrias hästförsäkringar ingår alltid Agria Incident. Det är en olycksfallsförsäkring som gör det tryggare för människorna runt omkring din häst. Agria Incident ersätter olyckor och personskador som hästen orsakar. Även besökare i stallet, medryttare och andra omfattas av försäkringen."

Ersätter vård- och merkostnader

"Agria Incident ersätter kostnader upp till 100 000 kr med en självrisk på 1500kr. Försäkringen ersätterkostnader för tandbehandling, läke-, rese-, och merkostnader. ett exempel på merkostnader kan vara för kläder som förstörts vid olyckan och kostnader för hjälpmedel vid invaliditet. Som privatperson kan du även få ersättning för skötsel av din häst, hund eller hjälp med att ta hand om dina barn om du på grund av skadan inte klarar det. Försäkringen ersätter vård- och merkostnader med upp till 100 000 kr."

Ersätter invaliditet

"Agria Incident ersätter invaliditet som ett skattefritt engångsbelopp om skadan orsakar bestående men, medicinsk invaliditet, upp till tio prisbasbelopp. Från och med det år den skadade fyller 56 år minskar försäkringsbeloppet vid invaliditet med fem procentenheter per år." 

Några viktiga undantag

  • Agria Incident omfattar inte skador som trafikförsäkringen eller arbetsskadeförsäkringen ersätter
  • privat sjukvård ersätts inte
  • försäkringen ersätter bara merkostnader som den försäkrade drabbats av i egenskap av privatperson

Om det värsta händer

Om en olycka orsakar ett dödsfall ersätter Agria Incident med ett prisbasbelopp.

 

Uppdaterad: 01 JUL 2017 16:45

Boka ridlekis 

Boka ridbana 

 

 

 

 

 

 

TUSS blogg

tusstrsungdomssektion.blogg.se 

Postadress:
Theleborgs RS - Ridsport
Stallvägen 10
35252 Växjö

Kontakt:
Tel: +46722225018
E-post: ekonomi@theleborgsrs...

Se all info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår sponsor - Hööks