Hoppa till sidans innehåll

Förhållningsregler med anledning av coronaviruset

15 DEC 2020 21:28
(Uppdaterad 13 december, 2020) TRS följer Svenska Ridsportförbundets råd till ridskolor och anpassar vår verksamhet utifrån läget och allt eftersom vi får nya råd eller direktiv.
 • Uppdaterad: 15 DEC 2020 21:28

Under december månad har Folkhälsomyndigheten gått ut med restriktioner om max 8 personer i offentliga sammanhang. Myndigheten har även skärpt sina nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

Som en följd av detta rekommenderar Svenska Ridsportförbundet bland annat att ridskoleverksamhet ska anpassas till max åtta ridskoleelever per grupp för elever födda 2004 eller tidigare. Grupper med barn och unga under 15 år berörs inte av rekommendationen. Inte heller ledare, ridlärare eller annan personal. Förbundet har även förtydligat och förstärkt de råd och rekommendationer som tidigare tagits fram för ridskolor. Rekommendationerna gäller fram till den 30 juni 2021.

Information angående coronaviruset (Svenska Ridsportförbundet)

Råd till ridskola, personal och elever (Svenska Ridsportförbundet)

Eftersom vi i dagsläget är max åtta elever per ridgrupp är styrelsens bedömning att vi kan fortsätta bedriva den delen av vår verksamhet som vanligt. Utöver redan införda riktlinjer har styrelsen fattat beslut om att göra ytterligare några justeringar i verksamheten. Mer om nya riktlinjer (och redan införda riktlinjer) kan du läsa här nedanför.

Så hanterar vi teori- och ridlektioner

 • Under vårterminen behöver vi tyvärr fortsätta att dra ner på alla teoretiska aktiviteter och träffar som sker i samband med våra ridlektioner. Mer information om hur teorin kommer att hanteras på respektive ridgruppsnivå finns att läsa på vår webbplats.

Upplägg teori vårterminen 2021

 • I och med att vi drar ner på teorin har vi även behövt justera (senarelägga) starttiderna för ridlektionerna. Information om vad som gäller för just din ridgrupp finns att läsa på vår webbplats.

Grupper och schema vårterminen 2021

Så rör och beter vi oss i stallet

 • Som elev ska du bara komma till ridskolan i anslutning till din ridlektion. Du som är trainee, coach eller har egen häst kan fortsätta att vara i stallet som vanligt. Det är viktigt att ingen hänger i stallet innan eller efter sin ridning.
 • Behöver du någon som följer med och hjälper dig i stallet gäller max 1 medföljande person per elev. Medföljande person ska inte vistas mer i stallet än nödvändigt. Behöver eleven inte hjälp ska medföljaren gå ut och sätta sig på anvisad plats på läktaren (se nedan). Detta för att minimera antalet personer som rör sig i stallet.
 • Ingång till stallet sker via någon av stalldörrarna, inte via servicedelen.
 • Hela servicedelen (hall, kök, omklädningsrum, toaletter och teorisal) är stängd för alla utom personal och coach/traineer.
 • För toalettbesök hänvisar vi till toaletten som finns i stallet, mittemot boxen med pop-up-försäljning.
 • Max 1 åt gången i sadelkammaren. Se till att det inte blir samling utanför eller trånga möten i dörren.

Så rör och beter vi oss på läktaren

Svenska Ridsportförbundet rekommenderar att ridskolor helt stänger läktaren. Vi har dock gjort bedömningen att vi kan fortsätta att hålla läktaren öppen, under förutsättningen att vi begränsar användningen till att det endast är medföljande till ridelev (1/elev) samt nästa ridgrupp som vistas på läktaren.

In- och utgång

 • Ingång till läktaren sker via entré 2 eller 3.
 • Utgång från läktaren sker via entré 1 (närmast parkeringen).

Medföljande till ridelev

 • Första delen av läktaren (närmast parkeringen) är till för dig som tittar på pågående lektion (1 medföljande/elev).

Nästa ridgrupp

 • Nästa ridgrupp samlas längst bort på läktaren (entré 3). Utlagda schabrak visar på var man får lov att sitta för att hålla tillräckligt avstånd. Nästa ridgrupp vistas på läktaren till det att gruppen har tilldelats hästar. Är din häst redan klar stannar du kvar på denna del av läktaren till du kan gå ner och ta över din häst.
 • Medföljande som hör till ridelev i nästa ridgrupp håller sig också på den bortre delen av läktaren till lektionen börjar då medföljande flyttar över till den första delen av läktaren. 

Vi respekterar och påminner varandra om skyltar och att hålla avstånd på läktaren och i stallet.

Så hjälps vi åt att minska smittspridningen

Vi är alla ansvariga för att minska smittspridning, skydda utsatta grupper och i största mån avlasta sjukvården.

Vi vädjar till alla medlemmar att respektera och följa våra restriktioner. Hittills finns ingen konstaterad spridning på ridskolor runt om i landet, men att vi får fortsätta bedriva verksamhet är verkligen ingen självklarhet. Därför gäller det att vi alla tar vårt ansvar och hjälps åt att följa våra restriktioner och påminner varandra om dem. Vi vädjar även till dig som vuxen och/eller förälder att prata med ditt barn om detta.

 • Stanna hemma vid symptom som snuva, hosta eller feber. Den som har personer i riskgrupper i sin närhet bör också avstå besök. Anmäl frånvaro precis som vanligt till din instruktör. Igenridning erbjuds som vanligt för en lektion per termin. Personalen har rätt att skicka hem någon som misstänks vara sjuk.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varm vatten. Torka händerna på torkservett.
 • Sprita händerna innan du rör ytor i stallet eller på läktaren. Handsprit finns utställt runt om på anläggningen. 
 • Använd alltid handskar när du rider.
 • Håll avstånd såväl till övriga i din ridgrupp som till nästa elev som tar över din häst och till din instruktör. 

Håll dig uppdaterad

 • Information om eventuella förändringar av verksamheten som rör alla våra elever publiceras i första hand på vår webbplats med notis i våra sociala medier och i vårt nyhetsbrev.
 • Inställda lektioner meddelas via mejl, liksom akuta och mer verksamhetskritiska förändringar.
Skribent: Emma Bäck
E-post: Adressen Gömd

Boka ridlekis 

Boka ridbana 

 

 

 

 

 

 

TUSS blogg

tusstrsungdomssektion.blogg.se 

Postadress:
Theleborgs RS - Ridsport
Stallvägen 10
35252 Växjö

Kontakt:
Tel: +46722225018
E-post: ekonomi@theleborgsrs...

Se all info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår sponsor - Hööks